Wykonujemy badania:

  • AFP
  • CA 125
  • CA 15.3
  • CA 19.9
  • CEA
  • HE4
  • PSA

Czas oczekiwania na wynik badania: 1 dzień

AFP

AFP jest syntetyzowana głównie w wątrobie i w pęcherzyku zarodkowym płodu. Pomiar AFP w surowicy oraz płynie owodniowym z próbek pobranych w 15-20 tygodniu ciąży, wykorzystywany jest do wykrywania defektu cewy nerwowej, jeśli używany jest w połączeniu z badaniami ultrasonograficznymi i amniograficznymi. Badanie wykorzystywane jest również w chorobach wątroby i w diagnozowaniu nowotworów z komórek rozrodczych (jądro, jajnik). Najczęściej obserwowane są wartości podwyższone w pierwotnym raku wątroby, przerzutach do wątroby. Stężenie AFP fizjologicznie jest podwyższone w ciąży.

CA 125

Antygen nowotworowy CA-125. Ekspresja nasilona tego antygenu ma miejsce przede wszystkim w komórkach raka jajnika. W niewielkich ilościach jest stwierdzany także w nabłonkach innego pochodzenia (np. jelito grube czy oskrzela). Wskazaniem do oznaczenia jest rak jajnika. Wartości podwyższone obserwuje się w: endometriozie, zapaleniu otrzewnej, zapaleniu trzustki, kamicy pęcherzyka żółciowego, przewlekłych aktywnych zapaleniach wątroby, marskości wątroby i w ciąży, a także w przebiegu nowotworów złośliwych- surowiczy rak jajnika, rak trzustki, wątroby, żołądka, oskrzeli.

CA 15.3

CA 15-3 jest polimorficzną glikoproteina z rodziny mucyn, wytwarzaną w komórkach błony śluzowej i znajduje się w wydzielanych prze nie produktach. Oznaczanie antygenu nowotworowego CA 15-3 wykorzystywane jest monitorowania przebiegu i leczenia raka piersi.

CA 19.9

CA 19-9 jest antygenem związanym z nowotworami reagującymi z przeciwciałami wyprodukowanymi jako odpowiedź na immunizację linią komórkową ludzkiego raka okrężnicy. Testy są także użyteczne w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów z nowotworami trzustki.

CEA

CEA jest glikoproteiną wytwarzaną fizjologicznie w tkankach płodu, głównie w wątrobie, jelitach i trzustce. Należy do markerów nowotworowych odpowiadających białkom onkopłodowym. Nie zaleca się stosowania w badaniach przesiewowych. Wykorzystywany w monitorowaniu przebiegu potwierdzonej choroby nowotworowej, a także w celu oceny wznowy po radykalnym zabiegu chirurgicznym. Poza chorobą nowotworową podwyższone wartości stężeń CEA obserwowane są w przypadkach: zapalenia wątroby, zapalenia trzustki, choroba Cohna, zapalenia płuc, a także u palaczy.

PSA

PSA jest glikoproteiną występującą w cytoplazmie komórek wyściełających przewody gruczołu krokowego. Bierze udział w lizie zawiesiny nasienia. PSA nie jest wykrywane u mężczyzn po całkowitym usunięciu gruczołu krokowego i u większości kobiet. Nie zaleca się wykorzystywania w badaniach przesiewowych w celu wykrycia raka stercza a do monitorowania przebiegu choroby oraz w przypadku prowadzenia pacjentów po prostatektomii z powodu raka stercza.

Zapraszamy do kontaktu:

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer telefonu

Adres email (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości

Klikając wyślij

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w ramach usług świadczonych przez Partnerów Spółki.*
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu promocji i reklamy produktów i usług Partnerów współpracujących, w tym poprzez wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MedicaNow Sp. C z siedzibą w Poznaniu, ul. Piątkowska 118, 61-645 Poznań.
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie, a także, w przypadku zgody na marketing w celu promocji i reklamy produktów i usług Spółki. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.
Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową MedicaNow Sp. C
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.