System Jaydess składa się z białawego lub jasnożółtego cylindra uwalniającego lewonorgestrel, pokrytego półmatową membraną, umieszczonego na pionowym trzonie systemu w kształcie litery „T”. Ponadto pionowy trzon zawiera pierścień ze srebra znajdujący się blisko poziomych ramion. System w kształcie litery „T” posiada pętlę na jednym końcu pionowego trzonu i dwa poziome ramiona na drugim końcu. Do pętli przyłączone są nitki służące do usuwania systemu. Zakłada się go do jamy macicy i zachowuje on skuteczność przez okres do trzech lat.

Jaydess należy zakładać do jamy macicy w ciągu 7 dni od wystąpienia krwawienia miesiączkowego. System można wymienić na nowy w dowolnym dniu cyklu. Można go również założyć natychmiast po poronieniu, które nastąpiło w pierwszym trymestrze ciąży. Założenie systemu po porodzie może nastąpić dopiero po całkowitej inwolucji macicy, jednak nie wcześniej niż 6 tygodni po porodzie. W przypadku znacznego opóźnienia inwolucji należy rozważyć odczekanie 12 tygodni po porodzie.
Jaydess odróżnia się od innych systemów terapeutycznych domacicznych tym, że pierścień ze srebra jest widoczny w badaniu USG. System Jaydess w kształcie litery „T” zawiera siarczan baru, co powoduje, że jest on widoczny w badaniu rentgenowskim.

Badanie lekarskie i  konsultacja

Przed założeniem wkładki informujemy Pacjentkę o korzyściach i zagrożeniach stosowania Jaydess, w tym ryzyku ciąży pozamacicznej. Przeprowadzamy badanie lekarskie: narządów miednicy mniejszej,  piersi oraz wymaz z szyjki macicy. Upewniamy się, że Pacjentka nie jest w ciąży. Wykluczamy też choroby przenoszone drogą płciową. Wszystkie zakażenia dróg rodnych muszą być wyleczone. W trakacie badania określamy położenie macicy i wielkość jamy macicy. Umieszczenie systemu Jaydess na dnie macicy jest ważne w celu maksymalnego zwiększenia skuteczności i zmniejszenia ryzyka wypadnięcia systemu. W zakładaniu i usuwaniu wkładki może towarzyszyć ból lub krwawienie. Procedura może spowodować reakcję wazowagalną (np. omdlenie lub napad padaczkowy u pacjentek chorych na padaczkę). 
Pacjentkę badamy ponownie w ciągu 4 do 6 tygodni po założeniu systemu w celu sprawdzenia nitek i upewnienia się, że wkładka jest w prawidłowym położeniu. Następne wizyty kontrolne zalecamy raz w roku lub częściej, jeśli są ku temu wskazania kliniczne.

Przebieg zabiegu

 • Pacjentkę badamy w celu ustalenia wielkości i położenia macicy, wykrycia jakichkolwiek oznak ostrych zakażeń dróg rodnych lub innych przeciwwskazań do założenia systemu Jaydess. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie występowania ciąży wykonujemy test ciążowy.
 • Wprowadzamy wziernik, aby uwidocznić szyjkę macicy i następnie dokładnie przemywamy szyjkę macicy i pochwę odpowiednim roztworem antyseptycznym.
 • Następnie chwytamy haczykami chirurgicznymi lub innymi kleszczykami szyjkę macicy za jej przednią wargę w celu stabilizacji macicy. Delikatnie naciągamy szyjkę macicy.
 • Następnie wprowadzamy sondę maciczną przez kanał szyjki macicy do dna w celu pomiaru głębokości i potwierdzenia kierunku jamy macicy oraz wykluczenia obecności nieprawidłowości wewnątrz macicy (np. przegrody, włókniakomięśniaki podśluzówkowe) lub poprzednio założonych domacicznych środków antykoncepcyjnych, które nie były usunięte.  Jeśli konieczne jest rozszerzenie szyjki macicy, stosujemy środki przeciwbólowych i (lub) blokady okołoszyjkowej.

Usuwanie:

System Jaydess usuwa się poprzez delikatne pociągnięcie kleszczykami za nitki. Jeśli nitki nie są widoczne, a w badaniu USG stwierdza się, że system jest w jamie macicy, usuwamy go za pomocą wąskich kleszczyków. Może to wymagać rozszerzenia kanału szyjki macicy lub interwencji chirurgicznej.

Wkładkę usuwamy nie później niż pod koniec trzeciego roku. Jeśli pacjentka chce nadal stosować tę metodę, niezwłocznie po usunięciu poprzedniego systemu zakładamy nowy.
Jeśli pacjentka nie planuje ciąży, wkładkę usuwamy w ciągu 7 dni od rozpoczęcia miesiączki, pod warunkiem, że u pacjentki nadal występuje regularne miesiączkowanie. Jeśli system zostanie usunięty w innym momencie cyklu, a pacjentka odbyła stosunek płciowy w ciągu poprzedniego tygodnia, istnieje ryzyko zajścia w ciążę, chyba że natychmiast po usunięciu założymy nowy. Po usunięciu wkładki Jaydess dokonujemy oceny, aby upewnić się, że jest nieuszkodzony.

Doświadczenia w stosowaniu systemu Jaydess

W pierwszych miesiącach stosowania często występuje nieregularne krwawienie i plamienie. Następnie w wyniku silnego zahamowania endometrium dochodzi do skrócenia czasu trwania i zmniejszenia obfitości krwawienia miesiączkowego. Skąpe krwawienia często przekształcają się w rzadkie lub brak miesiączek. Z naszego doświadczenia wynika, że rzadkie krwawienia i (lub) brak miesiączki rozwijały się stopniowo odpowiednio u około 20% i 12% stosujących system. Należy rozważyć możliwość ciąży, jeśli miesiączka nie występuje w ciągu sześciu tygodni od rozpoczęcia poprzedniej miesiączki. U kobiet niemiesiączkujących wielokrotne wykonywanie testu ciążowego nie jest konieczne, chyba że wystąpią inne objawy ciąży. Jeśli krwawienia nasilają się i (lub) stają się bardziej nieregularne w miarę upływu czasu, prosimy o zgłoszenie się do lekarza prowadzącego w celu podjecia odpowiednich działań diagnostycznych, ponieważ nieregularne krwawienia mogą być objawem polipów endometrialnych, hiperplazji lub raka. Obfite krwawienie może być objawem przeoczonego wydalenia systemu terapeutycznego domacicznego.

Pamiętajmy, że mimo iż system Jaydess i aplikator są jałowe, to mogą one, wskutek zanieczyszczenia bakteryjnego podczas zakładania stać się nośnikiem bakterii do górnego odcinka dróg rodnych. Podczas stosowania systemów terapeutycznych domacicznych lub wkładek wewnątrzmacicznych zgłaszano występowanie zakażenia narządów miednicy mniejszej. W badaniach klinicznych zapalenie narządów miednicy mniejszej (ang. Pelvic Inflammatory Disease, PID) obserwowano częściej na początku stosowania wkładki Jaydess, co jest zgodne z opublikowanymi danymi dla wkładek wewnątrzmacicznych zawierających miedź, w przypadku których największy wskaźnik PID występuje w czasie pierwszych 3 tygodni po założeniu i następnie zmniejsza się.

Jeśli u pacjentki występuje nawracające zapalenie błony śluzowej macicy lub zapalenie narządów miednicy mniejszej lub jeśli ostre zakażenie jest ciężkie lub nie odpowiada na leczenie, konieczne jest usunięcie systemu Jaydess. Wskazane są badania bakteriologiczne i zalecana jest obserwacja, nawet jeśli występują nieznaczne objawy wskazujące na infekcję.

Przeciwwskazania

 • ciąża
 • ostre lub nawracające zapalenie narządów miednicy mniejszej lub choroby związane ze zwiększonym ryzykiem zakażeń narządów miednicy mniejszej
 • ostre zapalenie szyjki macicy lub zapalenie pochwy
 • poporodowe zapalenie błony śluzowej macicy lub infekcje macicy po poronieniu w ciągu ostatnich trzech miesięcy
 • śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy do ustąpienia
 • nowotwór złośliwy trzonu lub szyjki macicy
 • nowotwory progestagenozależne, np. rak piersi
 • nieprawidłowe krwawienia z pochwy o nieznanej etiologii
 • wrodzone lub nabyte zmiany z jamie macicy, w tym włókniakomięśniaki, które zakłócałyby zakładanie i (lub) zatrzymanie systemu terapeutycznego domacicznego (tzn. jeśli zniekształcają jamę macicy)
 • ostra choroba wątroby lub nowotwór wątroby
 • nadwrażliwość na substancję czynną

Zapraszamy do kontaktu:

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer telefonu

Adres email (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości

Klikając wyślij

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w ramach usług świadczonych przez Partnerów Spółki.*
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu promocji i reklamy produktów i usług Partnerów współpracujących, w tym poprzez wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MedicaNow Sp. C z siedzibą w Poznaniu, ul. Piątkowska 118, 61-645 Poznań.
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie, a także, w przypadku zgody na marketing w celu promocji i reklamy produktów i usług Spółki. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.
Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową MedicaNow Sp. C
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.