Badanie ultrasonograficzne (USG) pomiędzy 5 a 10 tygodniem ciąży to:

  • uwidocznienie i lokalizacja jaja płodowego wraz z oceną wieku ciążowego,

  • ocena czynności serca (jest/nie ma – gdy CRL>6 mm),

  • określenie liczby zarodków, kosmówek i owodni.

Na tej podstawie wnioskujemy o prawidłowym lub nieprawidłowym przebiegu ciąży. Oprócz oceny jamy macicy, włączając w to kształt, budowę i wielkość, uwidaczniamy lokalizację i ocenę stanu przydatków.

Na przełomie 3 – 4 tygodnia ciąży (licząc od daty ostatniej miesiączki), obserwujemy ogniskowe zgrubienie endometrium. W tym okresie uwidocznić można także pęcherzyk wewnątrzdoczesnowy, zlokalizowany w obrębie endometrium. Widocznym ultrasonograficznie skutkiem krwawienia implantacyjnego może być hipoechogeniczne pasmo znajdujące się w doczesnej w rejonie pęcherzyka. W kolejnym tygodniu ciąży (licząc według daty ostatniej miesiączki) możliwe jest uwidocznienie pierwszego wykładnika ciąży wewnątrzmacicznej – pęcherzyka ciążowego (gestational sac – GS).

Echo ultrasonograficzne pęcherzyka ciążowego złożone jest z hipoechogenicznego płynu pęcherzykowego i dwóch przylegających do pęcherzyka doczesnowych pierścieni (hiperechogenicznych) tworzących obraz pierścienia doczesnowo-kosmówkowego. Aparaty ultrasonograficzne MedicaNow umożliwiają zobrazowanie pęcherzyka sondą dopochwową już w początkach 5 tygodnia ciąży, przy wartościach dyskryminujących β-HCG > 2000 mlU/ml [1]. Pomiar pęcherzyka jest średnią z trzech wymiarów prostopadłych do siebie. Dzienny wzrost pęcherzyka szacuje się wedle różnych źródeł na 1.0 – 1.2 mm. Oceniając pęcherzyk ciążowy zwracamy uwagę na liczbę pęcherzyków, ich lokalizację, kształt oraz regularność zarysów. Kolejną struktura widoczną w obrazie USG jest pęcherzyk żółtkowy (yolk sac), zlokalizowany wewnątrz pęcherzyka ciążowego.

Największe wymiary osiąga pomiędzy 5 a 9 tygodniem ciąży. Widoczny jest, gdy wymiar pęcherzyka ciążowego przekracza 6 mm, jako struktura zlokalizowana między owodnią a kosmówką, wewnątrz jamy kosmówkowej. Wymiary pęcherzyka żółtkowego zawierają się w granicach od 2,5 mm w 6 tygodniu do 7 mm w 11 tygodniu ciąży. Pęcherzyk żółtkowy zanika z końcem pierwszego trymestru, wchłonięty w obręb jelit płodu, tworząc uchyłek Meckela. Pole płodowe (echo zarodka) możliwe jest do uwidocznienia w końcu 5 tygodnia ciąży, w 3 do 7 dni po pęcherzyku żółtkowym. Serce zaczyna bić około 37 dnia ciąży, jednakże podczas badania możemy je zobaczyć dopiero kilka dni później, zazwyczaj na początku 6 tygodnia. Dla potrzeb szacowania czasu trwania ciąży, w jej wczesnym okresie, jako najdokładniejszą, przyjęto metodę pomiaru długości ciemieniowo-siedzeniowej (crown-rump length –CRL) w szczególności, gdy pomiaru dokonujemy pomiędzy 7 a 11 tygodniem ciąży.

Zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego rekomenduje stwierdzanie obecności czynności serca, gdy wymiar ciemieniowo-siedzeniowy (CRL) przekracza 6 milimetrów. Czynność serca w tym okresie waha się w granicach 90-120 uderzeń na minutę. Pomiędzy 7 a 9 tygodniem ciąży, przy CRL w granicach 12-14mm [1] pojawiają się pierwsze zawiązki kończyn, mózg widoczny jest jako pojedyncza komora, od 7 tygodnia przedzielona sierpem mózgu. Widoczna jest także pierwotna pępowina, podtrzymująca zarodek.

Zapraszamy do kontaktu:

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer telefonu

Adres email (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości

Klikając wyślij

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w ramach usług świadczonych przez Partnerów Spółki.*
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu promocji i reklamy produktów i usług Partnerów współpracujących, w tym poprzez wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MedicaNow Sp. C z siedzibą w Poznaniu, ul. Piątkowska 118, 61-645 Poznań.
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie, a także, w przypadku zgody na marketing w celu promocji i reklamy produktów i usług Spółki. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.
Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową MedicaNow Sp. C
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.