Wykonujemy badania:

  • grupa krwi i Rh
  • morfologia
  • OB
  • płytki krwi
  • rozmaz krwi obwodowej

Czas oczekiwania na wyniki 1 dzień

 

Rozmaz krwi obwodowej

Ocena mikroskopowa rozmazu krwi obwodowej obejmuję ocenę mikroskopową erytrocytów, leukocytów oraz płytek krwi. Pozwala wykryć liczne zaburzenia kształtu, obecność wtrętów wewnątrzkomórkowych, a nawet malarię.

OB

Odczyn Biernackiego jest miarą opadania krwinek czerwonych w osoczu w jednostce czasu. Zwykle określany po 1 godzinie. Badanie wykorzystywane m.in. do wykrywanie stanów zapalnych.

Płytki krwi

Retikulocyty są niedojrzałymi postaciami krwinek czerwonych (erytrocytów); poprzedzają bezpośrednio dojrzałą postać krwinek czerwonych w procesie ich wytwarzania. Ocena parametrów czerwonokrwinkowych stanowi ważny wskaźnik mówiący o aktywności procesu wytwarzania erytrocytów przez szpik. Retikulocyty które wydostały się ze szpiku kostnego dojrzewają szybko we krwi. Liczba retikulocytów we krwi obwodowej odpowiada w przybliżeniu liczbie retikulocytów, która danego dnia opuściła szpik kostny, czyli są dobrym odzwierciedleniem czynności erytropoetycznej szpiku.

Morfologia krwi

obwodowej jest to zestaw pojedynczych analiz, wykonywanych jednoczasowo z próbki krwi pełnej. Charakteryzuje ilościowo i jakościowo skład komórek krwi. Liczba krwinek białych, płytek krwi, krwinek czerwonych, wartość hematokrytu i stężenia hemoglobiny stanowi zestaw analiz określany jako morfologia krwi obwodowej. Tym czterem analizom towarzyszą wskaźniki czerwonokrwinkowe Wintroba, określające morfologię krwinek czerwonych (MCV, MCH, MCHC).

Zapraszamy do kontaktu:

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer telefonu

Adres email (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości

Klikając wyślij

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w ramach usług świadczonych przez Partnerów Spółki.*
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu promocji i reklamy produktów i usług Partnerów współpracujących, w tym poprzez wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MedicaNow Sp. C z siedzibą w Poznaniu, ul. Piątkowska 118, 61-645 Poznań.
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie, a także, w przypadku zgody na marketing w celu promocji i reklamy produktów i usług Spółki. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.
Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową MedicaNow Sp. C
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.