Wykonujemy badania:

  • antytrombina III
  • czas kaolinowo-kefalinowy ( APTT)
  • białko C
  • białko S
  • D-dimery
  • Fibrynogen
  • mutacja Leiden czynnika V
  • czas protrombinowy (PT)

Czas oczekiwania na wynik badania: 1 dzień

Antytrombina III

Jest naturalnym antykoagulantem. Wraz z heparyną hamują krzepnięcie. AT III jest naturalnym inhibitorem czynników krzepnięcia oraz plazminy. Jej niedobór usposabia do stanów zatorowo-zakrzepowych. Jest intensywnie zużywana w przebiegu DIC. Zalecane jest bezpośrednie oznaczenie przy braku efektu wydłużenia APTT pod wpływem niefrakcjonowanej heparyny, w zespole nerczycowym (ryzyko zakrzepów), w chorobach wątroby z upośledzoną syntezą białek.

APTT

Badanie pozwala diagnozować zaburzenia w drodze wewnątrzpochodnej układu krzepnięcia, głównie w zakresie obniżenia aktywności czynnika VIII i IX, a także czynników kontaktu, dodatkowo jest pomocne w wykrywaniu krążących antykoagulantów (toczeń). Jako badanie przesiewowe jest wykorzystywane w różnicowaniu skaz krwotocznych. Dodatkowo służy jako badanie monitorujące leczenie niefrakcjonowaną heparyną. Stanowi istotny element diagnostyki przed leczeniem operacyjnym.

D-dimery

D-dimery stanowią element produktów degradacji fibryny. Wykorzystywane są jako marker stanów zatorowo- zakrzepowych, ze szczególnym uwzględnieniem zatorowości płucnej. Badanie przydatne w diagnostyce DIC.

Fibrynogen

Jest I czynnikiem krzepnięcia. Jest syntetyzowany w wątrobie. Wskazania do oznaczenia stężenia fibrynogenu obejmują podejrzenia występowania zaburzeń w układzie krzepnięcia: skaza krwotoczna, dysfibrynogenemia w przebiegu trombofilii, DIC. Obniżone wartości stężenia fibrynogenu występują w przypadku: upośledzenia syntezy w wątrobie (marskość, zapalenia, zatrucia), wrodzone (dysfibrynogenemia, afibrynogenemia), zwiększonego zużycia – DIC, masywne krwawienia, leczenie fibrynolityczne. Podwyższone stężenia wiążą się głównie z rolą fibrynogenu jako białka ostrej fazy (nieco opóźniony wzrost stężenia).

Czas protrombinowy (PT)

Badanie wykorzystywane jest w diagnostyce zaburzeń drogi zewnątrzpochodnej układu krzepnięcia osoczowego (cz. II, V, VII, X). Główne wskazania to: monitorowanie leczenia doustnymi antykoagulantami, diagnostyka wrodzonych i nabytych niedoborów czynników krzepnięcia drogi zewnątrzpochodnej, niedoboru witaminy K, chorób wątroby związanych z upośledzeniem syntezy białek, koagulopatii ze zużycia, dysfibrynogenemii. W wymienionych stanach dochodzi do wydłużenia czasu krzepnięcia.

Zapraszamy do kontaktu:

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer telefonu

Adres email (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości

Klikając wyślij

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w ramach usług świadczonych przez Partnerów Spółki.*
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu promocji i reklamy produktów i usług Partnerów współpracujących, w tym poprzez wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MedicaNow Sp. C z siedzibą w Poznaniu, ul. Piątkowska 118, 61-645 Poznań.
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie, a także, w przypadku zgody na marketing w celu promocji i reklamy produktów i usług Spółki. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.
Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową MedicaNow Sp. C
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.